Electronic Data Interchange (EDI) - Aurika

Electronic Data Interchange (EDI)

Automatiserat utbyte av dokument mellan köpare och leverantör i realtid. EDI hjälper till att eliminera manuella dataöverföringsfel, minska väntetiden, påskynda informationsbehandlingen och minska arbetsbelastningen.

Vad är Electronic Data Interchange (EDI)?

Automatiserat datautbyte mellan affärspartners sker med hjälp av en plattform för datautbyte. Affärspartners kommer överens om vilka driftsdokument de vill utbyta. Det kan vara inköpsorder, fakturor, fraktsedlar, lagersaldon m.m. När nödvändig programmering har slutförts och det automatiska utbytet av dokument har påbörjats, finns inte längre något behov av att skicka dem manuellt. Dokumenten levereras till mottagaren på en specificerad plats i realtid, d.v.s. omedelbart efter att det har genererats och skickats från avsändarens system.

Vad är nyttan med Electronic Data Interchange?

• Tillfredsställelsen för inköps- och leveransteam. Arbetsbelastningen minskar, eftersom yrkeskunniga inte längre behöver lägga tid på att själva skicka dokument till leverantören, utan istället lägga mer tid på kvalificerade uppgifter.

 

• Bättre informationskvalitet när mänskliga misstag elimineras.

 

• Väntetider kortas eftersom dokumenten utväxlas i realtid.

 

• Hjälper till att undvika en ökning av personalkostnader när verksamheten växer.

 

• Bidrar till en mer hållbar miljö eftersom antalet pappersdokument minskar och papperskostnaderna reduceras.

Låt oss trycka tillsammans!

Vi bjuder in dig till att bli vår partner I ett öppet, konstruktivt och långvarigt partnerskap.

Kontakta oss

Kontakta oss

Hur kan jag hjälpa till?

Frågor som skickas efter arbetstid besvaras inom 12 timmar.

    Skicka
    Contact person

    Roberta Petravičiūtė

    +370 37 363 666