Lagerhanteringssystem (VMI) - Aurika

Lagerhanteringssystem (VMI)

VMI är ett automatiserat lagerhanteringssystem där leverantören tar hand om kundens lager. Tack vare VMI är det möjligt att öka försäljningen av varor samt spara tid och kostnader.

Vad är VMI?

Lagerhantering via VMI fungerar med ett dynamiskt lager som bas, med syfte att säkerställa reserver i kundens lager.

 

Vad som behövs
hur mycket som behövs
när det behövs.

 

Påfyllning av kundens lager genom VMI baseras på faktisk användning, inte baserat på tidigare analyser eller framtida prognoser.

Information om saldot för det hanterade lagret skickas automatiskt varje dag till leverantören från kundens redovisningssystem. Om detta alternativ inte är tillgängligt, är lagerövervakning möjlig genom att installera ett RFID-skanningsområde.

Vad är nyttan med att använda tjänsten?

Det kanske mest fördelaktiga med VMI är hanteringen av upprepade ordrar.

 

Motiverande för personalen, eftersom mer tid kan ägnas åt kreativa uppgifter, nya projekt – jobb som kräver mänskligt kunnande, medan rutinuppgifterna utförs med denna teknik..

 

Minskar arbetsbelastningen för leveransteamet, eliminerar mänskliga misstag när företaget och antalet lagerförda varor växer.

 

Minskar antalet produktionsstopp, förlorad försäljning och risken att varor inte finns i lager.

Förbättrar kassaflöde och omsättning, eftersom leverantören endast faktureras för det använda lagret.

 

Minskar risken för ekonomisk förlust på grund av lageröverskott, avskrivningar av onödigt lager eller lagerbrist vid brådskande beställningar.

 

Det blir enklare att planera förpackningskostnaderna, eftersom ett fast enhetspris tillämpas.

Låt oss trycka tillsammans!

Vi bjuder in dig till att bli vår partner I ett öppet, konstruktivt och långvarigt partnerskap.

Kontakta oss

Kontakta oss

Hur kan jag hjälpa till?

Frågor som skickas efter arbetstid besvaras inom 12 timmar.

    Skicka
    Contact person

    Roberta Petravičiūtė

    +370 37 363 666