Dokumentation - Aurika

Dokumentation

Allmänna villkor 2022-02-11

Dessa allmänna köp- och försäljningsvillkor gäller i de fall då inget annat skriftligt avtal för köp och försäljning av varor tecknas mellan Aurika UAB (hädanefter kallad säljaren) och köparen, förutom detta avtals och/eller beställningens särskilda villkor.

Ladda ner

Bilaga till Allmänna villkor/ Kvalitetsindikatorer för självhäftande etiketter

Ladda ner

Bilaga till Allmänna villkor / Kvalitetsindikatorer för flexibla förpackningar

Ladda ner

Bilaga till Allmänna villkor / Kvalitetsindikatorer för In-mold etiketter

Ladda ner

Bilaga till Allmänna villkor / Kvalitetsindikatorer för lock

Ladda ner

Pre-press-specifikationer för etiketter

Ladda ner

Pre-press-specifikationer för förpackning

Ladda ner

Pre-press- specifikationer för digitaltryck

Ladda ner

Information om “Equinox”-tryck

Ladda ner

Information om trappning och misspass

Ladda ner

Mer information om framställning av flerskiktsetiketter

Ladda ner

Bilaga 3 till bestämmelserna om miljöövervakning av ekonomiska enheter från 2021. Kvartal 1.

Ladda ner

Bilaga 3 till bestämmelserna om miljöövervakning av ekonomiska enheter från 2021. Kvartal 2.

Ladda ner

Bilaga 3 till bestämmelserna om miljöövervakning av ekonomiska enheter från 2021. Kvartal 3.

Ladda ner

Bilaga 3 till bestämmelserna om miljöövervakning av ekonomiska enheter från 2021. Kvartal 4.

Ladda ner

Rapporten om miljöövervakning av ekonomiska enheter 2021.

Ladda ner

Bilaga 3 till bestämmelserna om miljöövervakning av ekonomiska enheter från 2022. Kvartal 1.

Ladda ner

Låt oss trycka tillsammans!

Vi bjuder in dig till att bli vår partner I ett öppet, konstruktivt och långvarigt partnerskap.

Kontakta oss

Kontakta oss

Hur kan jag hjälpa till?

Frågor som skickas efter arbetstid besvaras inom 12 timmar.

    Skicka
    Contact person

    Adrija Klemensaitė

    +370 694 36121