Hållbarhet - Aurika

Hållbara produkter

För att hjälpa kunderna med sina hållbarhetsmål, söker vi ständigt nya och mer miljövänliga alternativ för våra aktuella produkter. Varje situation är olik den andra och bästa sättet att hitta en lösning är nära samarbete. Vårt expertteam är redo att hjälpa till.

Mono-förpackningar

Förpackningen tillverkas enbart av en typ av plast (PP, PE, PET) och är återvinningsbar.

Återvunna förpackningar

Tillverkas av ISCC+-certifierat återvunnet material. Kan återvinnas om den görs av samma typ av råvara. Mängden återvunnet material anges.

Biobaserade förpackningar

Tillverkas av växtbaserat material. Kan vara med eller utan ISCC+-certifikat, beroende på materialet ursprung. Endast certifierad råvara är återvinningsbar.

Komposterbara förpackningar

Tillverkas av komposterbart material. Nästan allt material komposteras industriellt. Verifiering utförs i externa laboratorier, varje produkt/batch för sig.

Hållbara wrap-around-etiketter

Miljövänliga OPP-etiketter till PET-flaskor kan göras av ISCC+-certifierade återvunna råmaterial eller växtbaserade råmaterial vilket utgör ett steg på vägen mot att förverkliga en cirkulär ekonomi.

Hållbara etiketter

Miljövänliga självhäftande etiketter gör det lättare för varumärken att uppnå sina hållbarhetsmål. Miljövänliga etiketter är avsedda att minska användningen av fossilbaserad plast, bevara naturens resurser och utgör ett steg på vägen mot att förverkliga en cirkulär ekonomi. Hållbara etiketter kan även underlätta avfallssorteringen och förbättra kvaliteten på sekundära råmaterial.

Hållbarhet i företaget

Vi strävar efter att vara ett miljövänligt företag.

Miljöledning

Vi försöker utveckla en hållbar verksamhet och inspirera andra genom vårt dagliga arbete och resultat. Som vi tolkar det, omfattar hållbar utveckling aspekter inom ekonomi, natur och det sociala. För att understryka detta, satsar vi inom alla tre områdena.

Grön energi

Majoriteten av produktionsresurserna är el, därför har vi som ett långsiktigt perspektiv valt att använda 100 % från förnybara källor. En certifierad leverans av grön energi säkerställer processkontrollen och främjar samtidigt vidareutveckling av förnybar energi i Litauen.

Effektivitet

Vi strävar efter att reducera vår totala elkonsumtion genom att öka produktionseffektiviteten. År 2021 sänkte vi elkonsumtionen med 7 % vid tillverkning av 1 kilometer förpackning i jämförelse med tidigare år.

Återvinning

Vi bryr oss lika mycket om våra produkters hållbarhet som om korrekt användning av produktionsavfall. I samarbete med plaståtervinnare försöker vi minska antalet plaster som hamnar på deponier eller bränns, och bidrar på så vis till en cirkulär ekonomi.

Minskade luftföroreningar

Regenerative Thermo Oxidizer (RTO) är en enhet som används för att minska utsläppet av luftföroreningar med upp till 98 % genom att omvandla det till termisk energi och använda till att värma upp lokalerna. Denna avancerade och betydande investering minskar förbrukningen av naturgas och säkerställer att de oundvikliga flyktiga föreningarna i tryckprocessen inte förorenar miljön.

Socialt ansvar

Socialt ansvar

Medarbetarnas arbetsmiljlö och säkerhet

Medarbetarnas välbefinnande säkerställs av arbetsmiljöpolicyn. Vi bryr oss om våra anställdas hälsa och säkerhet. Vi bedömer potentiella risker och vidtar förebyggande åtgärder för att undvika dessa.

Mänskliga rättigheter

Utvecklingen av socialt ansvarsfull verksamhet verifierades och godkändes i SEDEX SMETA IV PILLAR:s revision 2020 samt av EcoVadis-medaljen i silver. Skyldigheter gentemot de anställda ingår, men är inte begränsade till detta. Företaget främjar även ungdomars utbildning, respekt för anställdas åsikter, säkerställande av säkra arbetsförhållanden och hälsostandarder, konkurrenskraftig ersättning, intolerans mot diskriminering, trakasserier, mobbning samt verkar i överensstämmelse med högsta standarderna i affärsetik.

Affärsetik

Inga individuella förmåner är tillåtna

Varken inom företaget eller med tredje part görs några avtal som ger personlig ersättning i pengar, tjänster, utbyte eller någon annan form.

Endast laglig provision till mellanhänder

Provision för agenter, auktoriserade representanter eller liknande tjänsteleverantörer kan endast betalas enlligt de villkor som anges i det i förväg undertecknade avtalet.

Juridiska affärsrelationer

Affärsrelationer utvecklas endast med ärligt fungerande, välrenommerade företag. Företagets rykte bedöms genom att få tillgång till och bedöma allmänt tillgängliga och/eller tillhandahållna data från företaget.

Inga avgifter betalas till tjänstemän som inte

är lagstadgade eller som inte omfattas av det avtal som ingåtts med statliga myndigheter.

Gåvor eller ekonomisk ersättning till eller från tredje part tillåts inte

Inga betalningar görs och inga gåvor accepteras eller erbjuds till tredje part för att skynda på ordinarie affärsprocesser och/eller för att erhålla speciella villkor.

Anställda skyddar företagets goda rykte

De anställda vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa god sed i företagets verksamhet och företagets goda rykte.

Vid misstanke om bedräglig verksamhet kan personalen vidta lämpliga åtgärder på egen hand.

För att förhindra bedräglig verksamhet eller för att rapportera misstankar om detta, meddelar anställda sin närmaste chef eller HR-avdelningen. Den anställde kan välja att vara anonym och uttrycka sina misstankar genom den konfidentiella brevlådan.

Förebyggande av bedräglig verksamhet

Minst en gång per år vägleder HR-avdelningen de anställda i hur man upptäcker bedräglig aktivitet och informerar dem om åtgärder de kan vidta för att förhindra sådan aktivitet. De anställda är också bekanta med riktlinjerna för acceptabelt beteende i syfte att upprätthålla företagets höga anseende.

Låt oss trycka tillsammans!

Vi bjuder in dig till att bli vår partner I ett öppet, konstruktivt och långvarigt partnerskap.

Kontakta oss

Kontakta oss

Hur kan jag hjälpa till?

Frågor som skickas efter arbetstid besvaras inom 12 timmar.

    Skicka
    Contact person

    Roberta Petravičiūtė

    +370 37 363 666