Värdeskapande lösningar för etiketter - Aurika

Värdeskapande lösningar för etiketter

Personalisering

Ett verktyg för professionell marknadsföring, som gör det möjligt att segmentera marknaden till enskilda konsumenter och anpassa etikettens budskap efter personens behov, intressen och känslor. Personanpassade etiketter hjälper till att skapa upplevelser och bygga varumärkesambassadörer.

Antimikrobiella etiketter

Med dessa etiketter kan företaget kommunicera sina värderingar genom handling och uppfylla sitt ansvar gentemot konsumenter och samhälle. De antibakteriella etiketterna hjälper till att förhindra spridning av virus- och bakteriella infektioner samt bidrar till folkhälsan med varumärket.

Laserstansning

För att visa produktens unika karaktär och få den att sticka ut på hyllan kan laserstansning av etiketterna vara till hjälp. Etiketter som är olika och unikt utformade i samma batch, utskurna grafiska designdetaljer på etiketten – allt detta är möjligt med laserstansning av etiketter.

Foiledekorerade In Mould-etiketter

Foiledekorerade In Mould-etiketter hjälper till att skapa lyxiga och trevliga förpackningar för premiumprodukter.

Mikro-, nanoprägling

Mikro- och nanoprägling används för att framhäva produktens unika egenskaper, för att öka dess synlighet på hyllan och för att särskilja den som en produkt i premiumklass. Mikro- och nanoprägling kan även vara användbart för att motverka varumärkesförfalskning.

Dubbelsidigt variabelt datatryck

Presentation av skräddarsydda etiketter med dubbelsidigt tryck.

Hållbara etiketter

Miljövänliga självhäftande etiketter gör det lättare för varumärken att uppnå sina hållbarhetsmål. Miljövänliga etiketter är avsedda att minska användningen av fossilbaserad plast, bevara naturens resurser och utgör ett steg på vägen mot att förverkliga en cirkulär ekonomi. Hållbara etiketter kan även underlätta avfallssorteringen och förbättra kvaliteten på sekundära råmaterial.

Temperaturkänsliga etiketter

Termokromatiska eller temperaturkänsliga etiketter är specialetiketter som skiftar utseende till följd av ändrad temperatur.

Självhäftande etiketter med blindskrift

Med blindskrift på etiketterna kan företag skapa etiketter som är både inkluderande och informativa.

Låt oss trycka tillsammans!

Vi bjuder in dig till att bli vår partner I ett öppet, konstruktivt och långvarigt partnerskap.

Kontakta oss

Kontakta oss

Hur kan jag hjälpa till?

Frågor som skickas efter arbetstid besvaras inom 12 timmar.

    Skicka
    Contact person

    Roberta Petravičiūtė

    +370 37 363 666