För kunder - Aurika

För kunder

W4L plattform för självservice

Genom online-portalen W4L (Web For Labels) kan du som kund beställa och hantera dina beställningar mer effektivt och nå viktig information när som helst. W4L gör det enklare att arbeta i team och att undvika misstag samt att analysera orderhistoria.

Lagerhanteringssystem (VMI)

Vendor Managed Inventory (VMI) är ett automatiserat lagerhanteringssystem där leverantören tar hand om kundens lager. Tack vare VMI är det möjligt att öka försäljningen av varor samt spara tid och kostnader.

Electronic Data Interchange (EDI)

Automatiserat utbyte av dokument mellan köpare och leverantör i realtid. EDI hjälper till att eliminera manuella dataöverföringsfel, minska väntetider, påskynda informationsbehandlingen och minska arbetsbelastningen.

Dokumentation

För att skapa ett smidigt samarbete tillhandahåller vi här relevant verksamhetsinformation – allmänna avtalsvillkor, tekniska rekommendationer för trycklayouter, orderformulär m.m.

Låt oss trycka tillsammans!

Vi bjuder in dig till att bli vår partner I ett öppet, konstruktivt och långvarigt partnerskap.

Kontakta oss

Kontakta oss

Hur kan jag hjälpa till?

Frågor som skickas efter arbetstid besvaras inom 12 timmar.

    Skicka
    Contact person

    Roberta Petravičiūtė

    +370 37 363 666