Tvarūs produktai

Siekdami padėti savo klientams įgyvendinti jų tvarumo tikslus, nuolat ieškome aplinkai draugiškesnių alternatyvų esamiems produktams. Kiekviena situacija yra unikali, todėl geriausias būdas rasti sprendimą – glaudus bendradarbiavimas. Mūsų specialistų komanda yra pasiruošusi padėti.

Mono pakuotės

Pagaminta iš vienos rūšies plastikų (PP, PE, PET) ir tinkama perdirbimui. (angl. Mono packaging)

Pakuotės iš perdirbtų žaliavų

Pagaminta naudojant ISCC+ sertifikuotas perdirbtas žaliavas. Gali būti tinkama perdirbimui, jeigu iš tos pačios rūšies žaliavos. Nurodoma koks perdirbtos žaliavos kiekis. (angl. Recycled packaging)

Pakuotės iš augalinės kilmės žaliavų

Pagaminta naudojant augalinės kilmės žaliavas. Gali būti su ISCC+ sertifikatu arba be jo, priklausomai nuo žaliavų kilmės. Perdirbamumui tinkamos tik sertifikuotos žaliavos. (angl. Bio-based packaging)

Kompostuojamos pakuotės

Pagaminta naudojant kompostuojamas žaliavas. Beveik visos žaliavos kompostuojamos tik industriniu būdu. Verifikavimas atliekamas išorinėse laboratorijose kiekvienam produktui/serijai atskirai. (angl. Compostable packaging)

Tvarios juosiančios etiketės

Gali būti gaminama naudojant ISCC+ sertifikuotas perdirbtas žaliavas arba augalinės kilmės žaliavas. Aplinkai draugiškos juosiančios etiketės gali padėti palengvinti atliekų rūšiavimą ir taip įgyvendinti žiedinės ekonomikos principus.

 

Tvarios, aplinkai draugiškos etiketės

Aplinkai draugiškos etiketės gali padėti pasiekti tvarumo tikslų, t.y. sumažinti iškastinio kuro naudojimą, atsakingai naudoti atsinaujinančius šaltinius, palengvinti atliekų rūšiavimą ir taip įgyvendinti žiedinės ekonomikos principus.

Tvarumas įmonėje

Siekiame būti aplinkai draugiško verslo dalimi.

Aplinkosauga

Stengiamės plėtoti tvarų verslą ir įkvėpti kitus savo kasdieniais darbais bei rezultatais. Tvarus vystymasis, mūsų supratimu, apima ekonominius, gamtinius ir socialinius aspektus. Norėdami tai pabrėžti, investuojame į visas tris sritis.

Žalioji energija

Didžiąją gamybinių išteklių dalį sudaro elektros energija, todėl ilgalaikei perspektyvai pasirinkome naudoti 100 proc. savo elektros energijos iš atsinaujinančių šaltinių. Sertifikuotas žalios energijos tiekimas užtikrina proceso kontrolę ir tuo pačiu skatina tolesnį atsinaujinančios energetikos vystymąsi Lietuvoje.

Efektyvumas

Siekiame mažinti bendrą elektros suvartojimą didinant gamybos efektyvumą. 2021 m. elektros energijos, reikalingos 1 kilometrui pakuotės pagaminti, sunaudota 7 proc. mažiau nei ankstesniais metais.

Atliekų perdirbimas

Būdami pakuotės gamintojais, rūpinamės tiek į rinką patenkančių gaminių tvarumu, tiek teisingu gamybinių atliekų panaudojimu. Bendradarbiaudami su plastiko perdirbėjais, stengiamės sumažinti į sąvartynus ar deginimui skirto plastiko kiekį ir taip prisidėti prie žiedinės ekonomikos vystymosi.

Oro taršos mažinimas

Regeneratyvinis Termo Oksidatorius arba RTO - įrenginys, skirtas iki 98 proc. sumažinti teršalų išmetimą į aplinkos orą, juos paverčiant šilumine energija, kuri yra panaudojama patalpų šildymui. Ši pažangi ir reikšminga investicija mažina gamtinių dujų naudojimą ir užtikrina, kad spaudos metu neišvengiamai susidarantys lakieji organiniai junginiai neterštų aplinkos.

Žmogaus gerovė

Darbuotojų sauga

Darbuotojų gerovę užtikrina darbo saugos ir sveikatos politika. Rūpinamės darbuotojų sveika ir saugia darbo aplinka, vertiname galimus pavojus ir imamės prevencinių priemonių jiems išvengti.

Žmogaus teisės

Socialiai atsakingo verslo plėtojimą patvirtina 2020 m. sėkmingai praeitas SEDEX SMETA IV PILLAR auditas bei ECOVADIS sidabro medalis. Įsipareigojimai darbuotojams apima, bet neapsiriboja jaunimo švietimo skatinimu, darbuotojų nuomonės paisymu, saugių darbo sąlygų ir sanitarinių normų užtikrinimu, konkurencingo darbo užmokesčio mokėjimu, diskriminacijos, priekabiavimo, patyčių netoleravimu, aukščiausių verslo etikos standartų laikymosi.

Verslo etika

Asmeninis atlygis už darbą yra negalimas

Tiek bendrovės viduje, tiek su trečiomis šalimis nesudaromi ir nevykdomi jokie susitarimai, kuriuose būtų numatytas asmeninis atlygis pinigine, mainų, paslaugų ar bet kokia kita forma.

Tik legalūs komisiniai mokesčiai tarpininkams

Komisinis mokestis agentams, įgaliotiems atstovams ar panašiems paslaugų teikėjams gali būti mokamas tik remiantis iš anksto pasirašyta sutartimi pagal joje numatytas sąlygas.

Legalūs verslo santykiai

Verslo santykiai vystomi tik su sąžiningai veikiančiais, geros reputacijos verslo subjektais. Tokios reputacijos buvimu įsitikinama viešai prieinamais ir/arba verslo subjekto pateikiamais duomenimis.

Nevykdomi jokie mokėjimai valstybės tarnautojams

Kurių nereikalauja įstatymai ar nėra pasirašyta sutartis su valstybės institucijomis.

Negalimos dovanos ir mokėjimai trečioms šalims ir iš trečiųjų šalių

Trečioms šalims nevykdomi jokie mokėjimai, nesiūlomos ir nepriimamos jokios dovanos, siekiant pagreitinti įprastus komercinės veiklos procesus ir/ar išgauti ypatingų sąlygų.

Dirbantieji saugo įmonės sąžiningą reputaciją

Dirbantieji imasi visų reikiamų priemonių tam, kad užtikrintų bendrovės veiklos sąžiningumą ir saugų įmonės reputaciją.

Esant įtarimams apie galimą nesąžiningą veiklą, dirbantieji patys gali imtis adekvačių priemonių

Anonimiškai informuoti apie įtarimus nesąžininga veikla bendrovės dirbantieji gali pasinaudodami konfidencialia laiškų dėžute. Taip pat, siekiant sustabdyti nesąžiningą veiklą pranešti apie įtarimus tiesioginiam vadovui arba personalo skyriui.

Nesąžiningų veiklų prevencija

Darbuotojus personalo skyrius ne rečiau kaip kartą per metus supažindina, kaip atpažinti nesąžiningą veiklą, kokių priemonių jie gali imtis tam, kad ją sustabdytų. Taip pat dirbantieji yra supažindinami, koks elgesys įmonėje yra toleruotinas, siekiant išlaikyti gerą bendrovės reputaciją.

Spausdinkime kartu!

Kviečiame atvirai, konstruktyviai ir ilgalaikei partnerystei.

Susisiekite

Susisiekite

Kuo galiu Jums padėti?

Į klausimus, gautus po darbo valandų, atsakysime ne vėliau nei per 12 val.

    Siųsti

    Adrija Klemensaitė

    +370 694 36121