Tvarumas - Aurika

Tvarūs produktai

Tvarumas yra mūsų kryptis, todėl, siekdami padėti savo klientams įgyvendinti jų tvarumo tikslus, nuolat ieškome aplinkai draugiškesnių esamų produktų alternatyvų. Kiekviena situacija yra unikali, todėl geriausias būdas rasti sprendimą – glaudus bendradarbiavimas. Mūsų specialistų komanda yra pasiruošusi padėti.

Mono pakuotės

Pagaminta iš vienos rūšies plastikų (PP, PE, PET) ir tinkama perdirbti (angl. Mono packaging).

Pakuotės iš perdirbtų žaliavų

Pakuotės, pagamintos naudojant ISCC+ sertifikuotas perdirbtas žaliavas. Gali būti tinkama perdirbimui, jeigu iš tos pačios rūšies žaliavos. Nurodoma koks perdirbtos žaliavos kiekis. (angl. Recycled packaging)

Pakuotės iš augalinės kilmės žaliavų

Pagaminta naudojant augalinės kilmės žaliavas. Gali būti su ISCC+ sertifikatu arba be jo, priklausomai nuo žaliavų kilmės. Perdirbamumui tinkamos tik sertifikuotos žaliavos. (angl. Bio-based packaging)

Kompostuojamos pakuotės

Pakuotės pagamintos naudojant kompostuojamas žaliavas. Beveik visos žaliavos kompostuojamos tik industriniu būdu. Verifikavimas atliekamas išorinėse laboratorijose kiekvienam produktui / serijai atskirai. (angl. Compostable packaging)

Tvarios juosiančios etiketės

Etiketės, pagamintos naudojant ISCC+ sertifikuotas perdirbtas žaliavas arba augalinės kilmės žaliavas. Aplinkai draugiškos juosiančios etiketės gali padėti palengvinti atliekų rūšiavimą ir taip įgyvendinti žiedinės ekonomikos principus.

Tvarios, aplinkai draugiškos etiketės

Aplinkai draugiškos etiketės gali padėti pasiekti tvarumo tikslų, t. y. sumažinti iškastinio kuro naudojimą, atsakingai naudoti atsinaujinančius šaltinius, palengvinti atliekų rūšiavimą ir taip įgyvendinti žiedinės ekonomikos principus.

CO2 pėdsako ataskaita

Esame gamybinė kompanija, pasiryžusi sumažinti poveikį aplinkai. Šiuo tikslu parengėme išsamią lanksčios pakuotės anglies pėdsako ataskaitą. Joje įvertiname mūsų gamybos CO₂e emisijas ir parodome, kaip galima stebėti ir gerinti individualios lanksčios pakuotės anglies pėdsaką.

Link

Ačiū.

Gerai

Atsisiųskite ataskaitą

Kviečiame atsisiųsti mūsų lanksčios pakuotės anglies pėdsako ataskaitą, kad sužinotumėte daugiau apie mūsų pastangas kurti tvaresnę ateitį. Susisiekite su mumis ir aptarsime, kaip galime jums padėti kontroliuoti jūsų poveikį aplinkai ir daryti teigiamą poveikį planetai.

  Atsisiųsti

  #AurikaTips

  Kas yra CO2 pėdsakas?

  Šiame vaizdo įraše papasakojame apie CO₂ pėdsaką bei dalinamės sprendimais kaip jį sumažinti kuriant pakuotę.

  Tvarumas įmonėje

  Siekiame būti aplinkai draugiško verslo dalimi.

  Aplinkosauga

  Stengiamės, kad tvarumas būtų mūsų verslo dalis ir norime įkvėpti kitus savo kasdieniais darbais bei rezultatais. Tvarus vystymasis, mūsų supratimu, apima ekonominius, gamtinius ir socialinius aspektus. Norėdami tai pabrėžti, investuojame į visas tris sritis.

  Žalioji energija

  Didžiąją gamybinių išteklių dalį sudaro elektros energija, todėl ilgalaikei perspektyvai pasirinkome naudoti 100 proc. savo elektros energijos iš atsinaujinančių šaltinių. Sertifikuotas žalios energijos tiekimas užtikrina proceso kontrolę ir skatina tolesnį atsinaujinančios energetikos vystymąsi Lietuvoje.

  Efektyvumas

  Siekiame mažinti bendrą elektros suvartojimą, didinant gamybos efektyvumą. 2021 m. elektros energijos, reikalingos 1 kilometrui pakuotės pagaminti, sunaudota 7 proc. mažiau nei ankstesniais metais.

  Atliekų perdirbimas

  Būdami pakuotės gamintojais, rūpinamės tiek į rinką patenkančių gaminių tvarumu, tiek teisingu gamybinių atliekų panaudojimu. Bendradarbiaudami su plastiko perdirbėjais, stengiamės sumažinti į sąvartynus patenkančio ar deginimui skirto plastiko kiekį ir taip prisidėti prie žiedinės ekonomikos vystymosi.

  Oro taršos mažinimas

  Regeneratyvinis Termo Oksidatorius arba RTO – įrenginys, skirtas iki 98 proc. sumažinti teršalų išmetimą į orą, juos paverčiant šilumine energija, kuri yra panaudojama patalpų šildymui. Ši pažangi ir reikšminga investicija mažina gamtinių dujų naudojimą ir užtikrina, kad pakuotės gamybos metu neišvengiamai susidarantys lakieji organiniai junginiai neterštų aplinkos.

  Žmogaus gerovė

  Darbuotojų sauga

  Darbuotojų gerovę užtikrina darbo saugos ir sveikatos politika. Rūpinamės darbuotojų sveika ir saugia darbo aplinka, vertiname galimus pavojus ir imamės prevencinių priemonių jiems išvengti.

  Žmogaus teisės

  Socialiai atsakingo verslo plėtrą patvirtina 2020 m. sėkmingai praeitas SEDEX SMETA IV PILLAR auditas bei ECOVADIS sidabro medalis. Įsipareigojimai darbuotojams apima, bet neapsiriboja jaunimo švietimo skatinimu, darbuotojų nuomonės paisymu, saugių darbo sąlygų ir sanitarinių normų užtikrinimu, konkurencingo darbo užmokesčio mokėjimu, diskriminacijos, priekabiavimo, patyčių netoleravimu, aukščiausių verslo etikos standartų laikymosi.

  Verslo etika

  Asmeninis atlygis už darbą yra negalimas

  Tiek bendrovės viduje, tiek su trečiomis šalimis nesudaromi ir nevykdomi jokie susitarimai, kuriuose būtų numatytas asmeninis atlygis pinigine, mainų, paslaugų ar bet kokia kita forma.

  Tik legalūs komisiniai mokesčiai tarpininkams

  Komisinis mokestis agentams, įgaliotiems atstovams ar panašiems paslaugų teikėjams gali būti mokamas tik remiantis iš anksto pasirašyta sutartimi pagal joje numatytas sąlygas.

  Legalūs verslo santykiai

  Verslo santykiai vystomi tik su sąžiningai veikiančiais, geros reputacijos verslo subjektais. Tokios reputacijos buvimu įsitikinama viešai prieinamais ir / arba verslo subjekto pateikiamais duomenimis.

  Nevykdomi jokie mokėjimai valstybės tarnautojams

  Kurių nereikalauja įstatymai ar nėra pasirašyta sutartis su valstybės institucijomis.

  Negalimos dovanos ir mokėjimai trečioms šalims ir iš trečiųjų šalių

  Trečioms šalims nevykdomi jokie mokėjimai, nesiūlomos ir nepriimamos jokios dovanos, siekiant pagreitinti įprastus komercinės veiklos procesus ir / ar išgauti ypatingų sąlygų.

  Dirbantieji saugo įmonės sąžiningą reputaciją

  Dirbantieji imasi visų reikiamų priemonių tam, kad užtikrintų bendrovės veiklos sąžiningumą ir saugią įmonės reputaciją.

  Esant įtarimams apie galimą nesąžiningą veiklą, dirbantieji patys gali imtis adekvačių priemonių

  Anonimiškai informuoti apie įtarimus nesąžininga veikla bendrovės dirbantieji gali pasinaudodami konfidencialia laiškų dėžute. Taip pat, siekiant sustabdyti nesąžiningą veiklą pranešti apie įtarimus tiesioginiam vadovui arba personalo skyriui.

  Nesąžiningų veiklų prevencija

  Personalo skyrius darbuotojus ne rečiau kaip kartą per metus instruktuoja, kaip atpažinti nesąžiningą veiklą, kokių priemonių jie gali imtis tam, kad ją sustabdytų. Taip pat dirbantiesiems yra pristatoma, koks elgesys įmonėje yra toleruotinas, siekiant išlaikyti gerą bendrovės reputaciją.

  Spausdinkime kartu!

  Kviečiame atvirai, konstruktyviai ir ilgalaikei partnerystei.

  Susisiekite

  Susisiekite

  Kuo galiu Jums padėti?

  Į klausimus, gautus po darbo valandų, atsakysime ne vėliau nei per 12 val.

   Siųsti
   Contact person

   Roberta Petravičiūtė

   +370 37 363 666